تصمیم ..

بسمه تعالیدلم وقتی  بدون مشورت   تصمیم می گیرد
یقین دارم  که او از دیگــری  تعلیم می گیردشبیه مجلس شورا که خالی می شود از شور
دلم  وقتی نباشی تــو ، غلط تصمیم  می گیردیکـــی  با من نمی سازد ، همیشه روز میلادم
به جای جشن شادی  مجلس ترحیم می گیردمرا محروم می سازد ، نمی داند که در سینه
دلم   مانند قلب  کشور  از تحریـم   می گیردتولد یافتم با غــــــــــم از این رو سخت دلتنگم
نه تنها من که از این غم   دل ِ تقویم می گیردنگو در موقع خاصّــی  برایـــــت منتظر باشم
دل ساعت هم از برنامه ی تنظیم  می گیردنکن تقسیم عشقت را میان دیگــران  و  من
تو می دانی دل بی تابم ازتقسیم  می گیرد

 


/ 0 نظر / 24 بازدید