آیینه ی جمال ..

بسمه تعالی

 

 
تو آفتاب عشقی ، آیینه ی جمالی
 
 ای برتر از تصور ، بالاترین کمالی

 

حیرت دمیده ای تو بر بوستان فکرم

در شعر های سبزم ، زیباترین غزالی

 

هر خدمتی که کردم در وصف آن شمایل

بی مزد بود و منت ، تو اُجرت مآلی

 

تو کیمیای جانی ، سرمایه ی گرانی

در فکر من نگنجی ، بالاتر از خیالی

 

ای خیره ی نگاه چشم گناهکاران

دنیایی از امیدی ، خورشیدی از جلالی

 

 قاموسی از عبارت در وصف تو نوشتم

دیدم کمال وصفی ، اندیشه ی محالی

 

 هر گوشه از طبیعت شرحیست از کمالت

در کل آفرینش محبوب بی مثالی

 

وقتی برای آدم روحی دمیدی از خود

گفتی حیات جانی ، درمان هر ملالی

 

با آبشارعشقت ، موزون دل نوازی

بر پهن دشت جانم دریایی از زلالی

 

در سایه سار عشقت آزاده میخرامم

یا رب مباد دیگر بر گردنم وبالی

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید