بدتر از بنی صدر

احمد نژاد بیشتر نقش دلقک در یک فیلم را بازی کرد هنر پیشه مضحکی بود که با فریب مردم و سو ء استفاده از رای اعتماد مردم ، در مقابل نظام و ولایت ایستاد به همین خاطر روی بنی صدر را سفید کرد چرا که آن فراری با تمام بلاهت ادعای نظام و ولایت نمی کرد و با احساسات و اعتقادات مردم بازی نمی نمود و علنا میگفت ، ایران منهای ولایت فقیه و اسلام !!! اما این بی انصاف دم از امام زمان عج زد و با نام امام و ولایت به جنگ با معتقدات مردم و نظام ، شهدا و امام شهدا رفت !!!!! اوج بلاهت را در حمایت از جرثومه فساد صهیونیستی _ یعنی مشایی بی مخ که یادگاری از شعبان بی مخ در عصر حاضر است _ به نمایش گذاشت .این خیانت به نظام وشهدا و مقام اعظم ولایت را تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد  

 

/ 0 نظر / 2 بازدید