انکار نه ..

بسمه تعالی


گفته بودی دوستت  دارم  ولی  بسیار نه
گفته بودم عاشقت هستم  ولی  بیمار  نه
دوستت دارم ولی هر بار  جور دیگری
عشق را معنای دیگر کن ولی تکرار نه

شاخه گل می چینم و تقدیم رویت میکنم
از گلستانی که گل می روید  اما  خار  نه
وعده ی دیدار هرگز در قرار ما نبود
دوستی را تو مجازی گفته ای ،  دیدار نه

پای می بندم به پیمانی که با تو بسته ام
گفته بودم با تو می آیم  ولی   این بار  نه
دعوتم کردی برای خلوت تنهایی ات
بوسه ی گرم و هم آغوشی بلی ، هر کار نه
عشقمان را گفته ای پنهان نگه خواهیم داشت

هر چه می خواهی بکن با عشقمان ، انکار نه

 

 

 

 

جواد مهدی پور

/ 0 نظر / 20 بازدید