مهر ..

بسمه تعالی

 

چشم بسته  ،  مــاه را  در قاب رویا دیده ام

عشق را  در روی آن خورشید سیما دیده ام

 

می نهم  پست و بلند زندگی را زیر پــــــــا

قطره ای هستم که خود را روی دریا دیده ام

 

من نمی نازم به بازوی بــــرادرهای خود

بر سر هر چاه ، گرگی  از یهودا دیده ام

 

شبنم روی گل    از آثار صبح صادق ست

آفتاب از چشم شبنم  روی گل ها دیده ام

 

ذات انسان بد نباشد  فهم انسان ناقص ست

هر چه بد باشد من از آثار دنیا دیده ام

 

مثل آیاتی که بنویسند بر سنگ مــــــزار!

عشق را چون لاله در دامان صحرا دیده ام

 

تیغ اگر از آسمان بارد به چشمم ، گو ببار

هر کجا ظلــمی رود  از دستِ بالا دیده ام

 

من مسیحی نیستم  اما تمام " مهر " را

مثل قرآن ، لای انجیل مسیحا دیده ام

 

 

جواد مهدی پور

/ 0 نظر / 18 بازدید