حوالی عشق ..

بسمه تعالی
 
 
اینجا حکایت ِ شمشیر میکنند
دل را جوان نشده ، پیر میکنند
 
 
اینجا حوالی ِ عشق است ، ناگهان !
با تیر ِ سرزده ، نخجیر میکنند
 
 
اینجا قرار ِ حضور است ، بیدرنگ
بعضی ، چرا سر ِ خود ، دیر میکنند !؟
 
 
آلاله ، تشنه تر از آب میشود
با خون ِ سرخ ِ گلو ، سیر میکنند
 
 
پروانه ها سر ِ آن شمع ، شاهدند
پرواز را همه ،  تدبیر میکنند
 
 
سر می دهند ، سر ِ دار میروند
با بانگ عشق ، چه تکبیر می کنند
 
 
زر می کنند در اینجا ، مس ِ وجود
هنگامه ایست که اکسیر می کنند !
 
 
اینجا که آب ، سراب فریب هست !
با حیله ، دعوت ِ بر شیر میکنند !
 
 
این قوم ، با شکم ِ پر ، گرسنه اند
با سهم ِ لاشه ، شکم سیر میکنند
 
 
قرآن نمیکنند قرائت ، ولی
وارونه وار ، چه تفسیر میکنند !
 
 
با جهل ، در شب ِ بیراهه میروند
خود را به سفسطه در گیر میکنند
 
 
زر داده اند ، ذلالت  خریده اند
روباه ، مقابله با شیر میکنند !
 
 
 
/ 0 نظر / 24 بازدید