روسری ات را بتکان ..

 

بسمه تعالی


زیبایی اندام تو بسیار زیاد است
دور کمرت کار به دست همه داد است


با آمدنت فرشچیان شد متحیر !
بازار غزالان ختن نیز کساد است


من شعر سرودم که تو را وصف نمایم
احساس تو بر شعر من آغوش گشاد است


وارسته ترین سرو گل اندام جهانی
سیمای تو سر سبزترین نقش ونماد است


گیسوی تو یک کار فقط می کند آنهم
بر هم زدن صورت و آرامش باد است


آنقدر ملیحی به یقین مادر گیتی
مانند تو را در همه اعصار نزاد است


کافیست کمی روسری ات را بتکانی
خواهان تو آنوقت ببینی چه زیاد است


محراب نمازم شده ابروی کمانت
گیرم که نگاه تو سرآغاز فساد است

/ 0 نظر / 23 بازدید