بیا بر گردیم ..

بسمه تعالی

 

چشم ها منتظر دیدن ما نیست ، بیا بر گردیم


باز هم فرصت خندیدن ما نیست بیا بر گردیم
قدری از رونق عشق من و تو کم شده انگار ولی


راهزن مایل دزدیدن ما نیست بیا بر گردیدم
وارث عطر دل انگیز گلستان بهاران هستیم


یک نفر حاضر بوییدن ما نیست بیا بر گردیم
ابر ها نیز برای من و دلتنگی تو دلگیرند


آسمان راضی رنجیدن ما نیست بیا بر گردیم
سیب سرخیم که همراه دل از سوی بهشت آمده ایم

 

آدمی در صدد چیدن ما نیست بیا بر گردیم
رنگ رخساره عوض می شود و راز درون می گوید


صحبت از بابت ترسیدن ما نیست بیا بر گردیم 
عشق یعنی من و تو در دل هم تا به ابد می مانیم


هیچکس قادر فهمیدن ما نیست بیا بر گردیم

 

 

جواد مهدی پور/ 0 نظر / 22 بازدید