حرفی از عشق ..

 

بسمه تعالی


اینجا سخن از عشق گفتن یک بهانه است

چیزی بگو از عشق ، حرف عاشقانه استباید سرود آیینه های ناگهان را

آیینه اینجا بهترین باغ ترانه استحتی برای عشق چشمان تو کافیست

رنگین کمان ابروانت آشیانه استوقتی که لب تر میکنی از عشق گویی

هر بیت بیت شعر هایت جاودانه استتمجیدی از دل میکنی هر جا که باشی

میدانی اسرار دل من محرمانه است

/ 0 نظر / 22 بازدید