ماه من ..

بسمه تعالی


کاش باشی و مرا باور کنی

باورم را معنی دیگر کنی


من برای بودنت جان می دهم

قول دادی که مرا باور کنی


قول دادی که نه خاموشم کنی

نه پر پروانه را پر پر کنی !


گفته ای خاک وجودم را شبی

با نگاه کیمیا گوهر کنی


با همه زیبایی ات افسونگری

صد شراب ناب در ساغر کنی


با نگاهی ، دل از آدم میبری

چشم ها را نیز خیره سر کنی


دل که بردی پیشکش باشد ترا

با دلم رفتار چون دلبر کنی !


ماه من جانا ! قرار ما نبود

ترک گویی ، چشم دل را تر کنی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید