حقیقت ..

بسمه تعالیهر که خود را می کند محروم از لب های یار
می کشد در گوشه ی میخانه  سختی  بی شمارمهر خوبان با سخن  آسان  نمی آید به دست
ناگهان  معشوقه هر کس را نخوانی  زینـهاردر زمستانی که دست مستمندان خالی است
سخت می آید برایم صحبت  بوس و کنــــاردر فراق چشم های آبــی دریایی ات
ماهی تنگ بلور سینه باشد  بی قرارمثل گل هرگز فریب مهلت دوران نخور
بگذراز فصل خزان خویش در وقت بهارمن حقیقت را نشان دادم برای دیگران
جای من امّا حقیقت می رود بالای دارزندگی یعنی  برای " عشق "  تنها زیستن
یک تنه بر دست های عشق تنها دل سپار

 

 

جواد مهدی پور

/ 0 نظر / 24 بازدید