شغله ی عشق ..

بسمه تعالی

 

تو از سلاله ی عشقی من از تبار جنون
تو از خیال وصالی  من از حماسه ی خونتو عهد میکنی  اما  دوباره می شکنی
که من ندیده ام اینگونه عشق  تا به کنوناگر چه نوع نگاهت  مرا به دام انداخت
قسم به چشم سیاهت  نمی شوم  مفتونچقدر سرخ مرامی که از تو دل ، خون است
روان کنی همه جا  رود خونی از جیحونتو در صحیفه ی لیلا  نشان خون داری
که با تو نامه ی دل می نوشت بر مجنونچه شعله ها که تو در دل نمیکنی بر پا !
چرا تو پای خود از دل نمی کشی بیرون ؟ترا به آه و فغان از دلم کنم بیرون
برو  که از تو شد این قامتم  خمیده چو نون/ 0 نظر / 17 بازدید